Tuesday, 20 September 2011

Syirik Bhg.2

Setelah kita sedar akan kesesatan rawatan pawang dan bomoh dan betapa bahayanya amalan-amalan syirik dalam kehidupan kita, maka sewajarnya kita berusaha menjauhi diri kita dari sebarang amalan tersebut. Sebagai seorang mukmin, kita sewajarnya berusaha atas landasan yang dibenarkan syariat. Lalu kita susuli dengan berdoa dan tetap melaksanakanketaatan serta menjauhi kemungkaran agar segala permintaan kita dimakbulkanNya. Kemudian bertawakkal dan berserah dirilah kepada Allah. Allah yang menentukan segala ketentuan baik dan buruk bagi setiap makhluk-Nya. Mereka yang melakukan amalan syirik sebenarnya telah jauh menyimpang dari akidah yang sebenar, juga telah menzalimi dirinya sendiri dengan mempersekutukan Allah. Akibatnya, mereka akan sentiasa diburu perasaan resah dan gelisah sebelum dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka sebagai balasan terhadap dosa yang telah mereka lakukan. Firman Allah SWT dalam surah Al- Maidah ayat 72:

“Sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata: “Sesungguhnya Allah ialah Al-
Masih Ibnu Maryam”. Pada hal Al-Masih sendiri berkata: “Wahai Bani Israel!,

sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu, bahawasanya sesiapa yang

menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka Allah pasti mengharamkan

kepadanya syurga dan tempat kembalinya ialah neraka. Tiada seorang penolong

pun bagi orang yang zalim”.

Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadith daripada ‘Imran bin Hussain bahawa Rasulullah s.a.w. pernah melihat gelang tembaga di tangan seseorang, lalu Baginda bertanya:

“Apakah ini?” Orang itu menjawab: “Tangkal pelemah untuk menundukkan
orang”. Lalu Rasulullah menegaskan: “Buanglah segera, kerana ia hanya

menambah kelemahan pada tubuhmu”. Maka sesungguhnya jika engkau mati

sedang engkau masih memakai tangkal itu nescaya engkau tidak akan mendapat

kejayaan selama-lamanya”.

No comments:

Post a Comment